KFUM Uppsala KFUM Uppsala

Translate

Gottsunda fritidsklubb

 

– En spännande mötesplats för dig som går i årskurs 4–6

och gillar sport, utflykter, pyssel, dans, film med mera.
KFUM:s fritidsklubb är öppen fritidsverksamhet där barnen
tillsammans med föräldrarna bestämmer vilka dagar, tider
och aktiviteter man vill delta i.

Fritidsklubben arbetar för att alla barn i närområdet ska
ges möjlighet till en trygg, rolig och stimulerande fritid.
Vi erbjuder idrottsaktiviteter, bakning, skapande verksamhet och möjlighet till hjälp med läxläsning.

Vi har även speciella aktivitetsprogram under loven.

Verksamheten bedrivs under skolterminerna och i direkt
anslutning till skoldagens slut.

Adress: Bandstolsvägen 1

Öppettider: måndag–fredag, klockan 13.00–17.30.


Har du som förälder några frågor?

Kontakta
KFUM Uppsala – 018-15 63 00
kansli@kfumuppsala.se

KFUM Gottsunda fritidsgård – 018-30 22 52
fritidsklubben@kfumuppsala.se

Fritidsklubbens lokaler är handikappanpassade och vi ser gärna att fler
barn med funktionsvariation integreras i den ordinarie fritidsverksamheten.
Fritidsklubbens verksamhet bedrivs på uppdrag och i samarbete med Uppsala
kommun och fokuserar på ”bra bemötande, barnens trygghet och delaktighet”