KFUM Uppsala KFUM Uppsala

Translate

Kallelse till extra årsmöte

KALLELSE UPPSALA KFUK-KFUMs

EXTRA ÅRSMÖTE

Uppsala KFUK-KFUM håller extra årsmöte torsdagen den 8 juni 2017 kl. 17.00 på KFUMs kansli, Svartbäcksgatan 28.

På extra årsmötet kommer beslut om stadgeändring – stadgeändring andra gången – att tas upp som enda punkt.

Förslag till nya stadgar finns tillgängliga på KFUMs kansli, Svartbäcksgatan 28.

Varmt välkomna!

 

Uppsala maj 2017

Styrelsen för Uppsala KFUK-KFUM