KFUM Uppsala KFUM Uppsala

Translate

Om oss

KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse med 70 miljoner medlemmar i 130 länder. KFUM Sverige har nästan 65 000 medlemmar i ca 650 lokala föreningar. Den första KFUM-föreningen grundades 1844 i London och redan 1876 bildades den Uppsala KFUK-KFUM. Vi har lång erfarenhet av att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Idag har vi ungefär 3500 medlemmar och en blomstrande verksamhet med totalt 16 specialavdelningar.


Det viktigaste för oss är att bedriva verksamhet av hög kvalitet där alla kan känna sig välkomna. Vi utmanar det gamla och tänker nytt och framåt. I takt med att samhället utvecklas vill vi utvecklas med det, men också vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Vi har länge erbjudit tävlingsfria aktiviteter där barn och ungdomar är välkomna på sina villkor. Vi tror att det är viktigt att det finns en motvikt till ett samhälle som kräver ständig prestation och vi vill därför erbjuda aktiviteter där barn får vara sig själva. Vi arbetar inkluderande och driver projekt för att fler ska få tillgång till fritids­aktiviteter, exempelvis så är fritidsgården Alnäs anpassad för barn och ungdomar med fysiska funktionshinder. Vi har också pågående arbete med barn och ungdomar med psykiska funktionshinder på bland annat Alnäs friluftsgård och inom trampolinsektionen.

Uppsala KFUK-KFUM har en stor bredd i sin verksamhet med allt från fritidsgårdar och fritidsklubbar till budosporter som aikido och kendo samt idrottsaktiviteter som tennis, vindsurfing och trampolin. På Alnäs sommar­läger erbjuder vi ytterligare aktiviteter, bland andra pyssel, teater, vildmark, klättring, segling och basket förutom generella sommar- och idrottsläger. En av nyckelfaktorerna till att vi kan bedriva verksamhet med hög kvalitet inom många olika områden är att vi prioriterar utbildning av ledarna samt att de ska trivas och vilja göra sitt bästa. Inom specialidrotterna har alla ansvariga instruktörer Steg-utbildning, på Alnäs arbetar många lärarstudenter och samtliga ledare i föreningen får internutbildning i ledarskap.

Verksamhetsidé

Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande.

Vår målsättning är att erbjuda attraktiva mötesplatser där unga människor kan ha kul, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi vill vara en förebild när det gäller socialt ansvarstagande och verksamhets­utveckling. Andan i föreningen präg­las av öppenhet, tydlighet, respekt, engagemang och delaktighet.

Principen om alla människors lika värde är central inom KFUM-rörelsen. Utifrån detta ska vi arbeta för samarbete, integration och gemenskap i ett mång­kulturellt samhälle. Vi vill också ta ansvar för kommande generationers livsvillkor och öka miljömedvetenheten bland våra medlemmar. Centralt är också att verka för en livsstil fri från alla former av missbruk.

Verksamheten idag

Vi vill ligga i framkant när det gäller kvalitet och vara ett föredöme för andra föreningar. Vi har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och en väl etablerad kontakt med politiker och tjänstemän inom Uppsala kommun. I Gottsunda är vi en central aktör och samarbetar med skola, socialtjänst och polis.

Under de senaste åren har en omfattande renovering och förnyelse pågått på friluftsgården Alnäs. Det senaste vi har gjort är att vi har anpassat hela gården inklusive utemiljön för att ta emot barn med funktionshinder. Dessa barn har ofta ett mycket begränsat utbud av aktiviteter och vi kan nu erbjuda dem att komma ut i naturen och få prova på en rad aktiviteter. Vi har också anpassat båt och kanot för barn med funktionshinder och det är populärt! För många av barnen är det första gången på vattnet och att fiska är given favorit. Vi arbetar för att integrera barn med funktionshinder i den ordinarie verksamheten, men anordnar även specialläger under helger för barn med multifunktionshinder.

Vi vill alltid förbättra vår verksamhet och hälsa fler medlemmar välkomna. Ett steg i den riktningen är att vi nu har ett stort utbud av skapande verksam­het, framförallt på fritidsgården VOX. Här samsas en rad aktiviteter, såsom scenisk konst, bildkonst och skriv­konst. Alla är välkomna på sina villkor och det finns både nybörjar­verksamhet och avancerade workshops. VOX är framförallt till för ungdomar men ibland tittar farmor in på fika, lillasyster kommer på evenemang som ”Öppen Scen” eller storebror på vernissage.  VOX är och ska fortsätta att vara ett skapande vardagsrum och en grön oas för ungdomar.

Vår verksamhet ligger i tiden och vi ska synas! Vi vill överraska, inspirera och väcka nyfikenhet hos barn och ungdomar genom en verksamhet som är levande, tydlig, igen­kännande och nyskapande. På vår hemsida, som vi hoppas är attraktiv för såväl föräldrar som barn, lägger vi kontinuerligt ut informa­tion och nyheter och vi försöker också synas så mycket som möjligt i lokala medier. Gå gärna in på hemsidan för mer information om föreningen och vår verksamhet www.kfumuppsala.se.

Uppsala KFUK-KFUM har under de senaste åren fått mycket uppmärksamhet både lokalt och nationellt. KFUM Uppsala Trampolin har blivit utsedd till ”Årets förening” inom KFUM idrotten i Sverige”. Även ledare och ledarskapet har uppmärksammats och flera ledare har fått utmärkelser och stipendium för sina goda insatser i föreningen.

KFUM Alnäs fick i april 2013 motta ett stipendium ur H.M. Konungens jubileumsfond för Ungdom i Sverige. Landshövding Peter Egardt hade nominerade vår Alnäsverksamhet med motiveringen – På Alnäs bedrivs en fantastisk verksamhet som når barn som har extra stora behov av friluftsliv och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Organisation, ledning och styrning

Föreningen präglas av aktivt ledarskap där fokus de senaste åren har legat på tydlighet mot anställda, medlemmar och uppdragsgivare. Vi har därför gjort en genom­arbetning av föreningens dokument och har sedan förra året en ny krisplan med en krisgrupp som tillsätts årligen. Vi har tagit fram uppdaterade policydokument och är för tillfället mitt i en miljöcertifiering av föreningen. Framöver ska vi också ta fram tydliga ansvarsdokument mellan sektionerna och huvudstyrelsen.

Framåt

Vi vill fortsätta att arbeta i samma anda och förbättra och utveckla vår verksamhet så att fler kan delta. Vi vill vara ett attraktivt alternativ för barn och ungdomar i Uppsala när de väljer fritidsaktiviteter och vi vill också skapa mer strömmar mellan våra olika verksamheter. Vi vill erbjuda våra medlemmar en accepterande mötesplats, inre harmoni och självklart veckans roligaste stund.

För att nå detta krävs resurser till de kommunala uppdragen, stort engagemang hos de aktiva ledarna och personalen samt att vi fortsätter med det kommunikationsarbete som startats, både på lokal och på nationell nivå. Vi har som mål att vara fortsatt repres­enterade på aktiviteter i kommunen, till exempel ”Fritid för alla”, för att synas och nå ut till potentiella medlemmar.

På längre sikt finns det en stor potential i vår förening också för att starta upp nya verksamheter som ligger i tiden och efterfrågas av barn och ungdomar. En grupp som är underrepresenterad i särskilt idrottsaktiviteter är barn med invandrarbakgrund i socialt utsatta stadsdelar. Det är en viktig utmaning att nå fler av dessa barn så att de får ta del av alla positiva sidor av rörelse och idrott. Vi vill också erbjuda fler verksamheter till barn och ungdomar med psykiska eller fysiska funktionshinder.