KFUM Uppsala KFUM Uppsala

Translate

KFUM Uppsala idag

 

 

KFUM/YMCA är världens största och äldsta ungdomsrörelse med idag 70 miljoner medlemmar i 130 länder. Den första KFUM-föreningen grundades 1844 i London och redan 1876 bildades den första KFUM-föreningen i Uppsala. Vi har lång erfarenhet av att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Idag har vi drygt 4 200 medlemmar och en blomstrande verksamhet i totalt 16 specialavdelningar.


Det viktigaste för oss är att bedriva verksamhet av hög kvalitet där alla kan känna sig välkomna. Vi utmanar det gamla och tänker nytt och framåt. I takt med att samhället utvecklas vill vi utvecklas med det, men också vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Vi har länge erbjudit tävlingsfria aktiviteter där barn och ungdomar är välkomna på sina villkor. Vi tror att det är viktigt att det finns en motvikt till ett samhälle som kräver ständig prestation och vi vill därför erbjuda aktiviteter där barn får vara sig själva. Vi arbetar inkluderande och driver projekt för att fler ska få tillgång till fritids­aktiviteter, exempelvis så är fritidsgården Alnäs anpassad för barn och ungdomar med fysisk funktionsvariation. Vi har också pågående arbete med barn och ungdomar med psykisk funktionsvariation på bland annat Alnäs friluftsgård, inom trampolinsektionen och aikidosektionen.

KFUM Uppsala har stor bredd i sin verksamhet med allt från fritidsgårdar och fritidsklubbar till budosporter som aikido, iaido, naginata och kendo samt idrottsaktiviteter som tennis, vindsurfing, trampolin och parkour. På Alnäs sommar­läger erbjuder vi ytterligare aktiviteter, bland andra pyssel, cirkus, teater, vildmark, klättring, segling och basket förutom generella sommar- och idrottsläger. En av nyckelfaktorerna till att vi kan bedriva verksamhet med hög kvalitet inom många olika områden är att vi prioriterar utbildning av ledarna samt att de ska trivas och vilja göra sitt bästa. Inom specialidrotterna har alla ansvariga instruktörer Steg-utbildning, på Alnäs arbetar många lärarstudenter och samtliga ledare i föreningen får internutbildning i ledarskap.

Verksamhetsidé

Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande.

Vår målsättning är att erbjuda attraktiva mötesplatser där unga människor kan ha kul, utvecklas och nå sin fulla potential. Vi vill vara en förebild när det gäller socialt ansvarstagande och verksamhets­utveckling. Andan i föreningen präg­las av öppenhet, tydlighet, respekt, engagemang och delaktighet.

Principen om alla människors lika värde är central inom KFUM-rörelsen. Utifrån detta ska vi arbeta för samarbete, integration och gemenskap i ett mång­kulturellt samhälle.Vi vill också ta ansvar för kommande generationers livsvillkor och öka miljömedvetenheten bland våra medlemmar. Centralt är också att verka för en livsstil fri från alla former av missbruk.

Verksamheten idag

Vi vill ligga i framkant när det gäller kvalitet och vara ett föredöme för andra föreningar. Vi har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och en väl etablerad kontakt med politiker och tjänstemän inom Uppsala kommun. I Gottsunda är vi en central aktör och samarbetar med skola, socialtjänst och polis.

Under många år har en omfattande renovering och förnyelse pågått på våra verksamhetsplatser, framförallt på friluftsgården Alnäs. Bland annat har vi anpassat hela Alnäs friluftsgård inklusive utemiljön för att ta emot barn med funktionsvariation. Dessa barn har ofta ett mycket begränsat utbud av aktiviteter och vi kan nu erbjuda dem att komma ut i naturen och få prova på en rad aktiviteter. Vi har också anpassat båt och kanot för barn med funktionsvariation och det är populärt! För många av barnen är det första gången på vattnet och att fiska är given favorit. Vi arbetar för att integrera målgruppen i den ordinarie verksamheten, men anordnar även specialläger under helger för barn med multifunktionsvariation.

Vi vill alltid förbättra vår verksamhet och hälsa fler medlemmar välkomna. Ett steg i den riktningen är att vi nu har ett stort utbud av skapande verksam­het, framförallt på vårt nya ungdomskulturhus Leoparden. Här samsas en rad aktiviteter, såsom scenisk konst, bildkonst och skriv­konst. Alla är välkomna på sina villkor och det finns både nybörjar­verksamhet och avancerade workshops. Leoparden är ett skapande vardagsrum och en grön oas för ungdomar.

Vår verksamhet ligger i tiden och vi ska synas! Vi vill överraska, inspirera och väcka nyfikenhet hos barn och ungdomar genom en verksamhet som är levande, tydlig, igen­kännande och nyskapande. Gå gärna in på vår hemsida för mer information om föreningen och vår verksamhet www.kfumuppsala.se.

KFUM Uppsala har under de senaste åren fått mycket uppmärksamhet både lokalt och nationellt. KFUM Uppsala Trampolin har blivit utsedd till ”Årets förening” inom KFUM idrotten i Sverige”. Även ledare och ledarskapet har uppmärksammats i flera specialavdelningar och både personal och ledare har fått utmärkelser och stipendium för sina goda insatser i föreningen.

KFUM Alnäs har även fått motta ett stipendium ur H.M. Konungens jubileumsfond för Ungdom i Sverige med motiveringen – ”På Alnäs bedrivs en fantastisk verksamhet som når barn som har extra stora behov av friluftsliv och meningsfulla fritidsaktiviteter”.

Organisation, ledning och styrning

Föreningen präglas av aktivt ledarskap där fokus de senaste åren har legat på tydlighet mot anställda, medlemmar och uppdragsgivare. Vi har därför gjort en gedigen genom­arbetning av föreningens handlingsplaner. Vi har uppdaterade policydokument, likabehandlingsplan, krisplan, hot & våld plan och rutiner gällande internkontroll av arbetsmiljön, verksamhetsplatser och brand.

Framåt

Vi vill fortsätta att arbeta i samma anda och förbättra och utveckla vår verksamhet så att fler kan delta. Vi vill vara ett attraktivt alternativ för barn och ungdomar i Uppsala när de väljer fritidsaktiviteter och vi vill också skapa mer strömmar mellan våra olika verksamheter. Vi vill erbjuda våra medlemmar en accepterande mötesplats, inre harmoni och självklart veckans roligaste stund.

För att nå detta krävs resurser, stort engagemang hos de aktiva ledarna och personalen samt att vi fortsätter med det kommunikationsarbete som startats, både på lokal och på nationell nivå. Vi har som mål att vara fortsatt repres­enterade på aktiviteter i kommunen, för att synas och nå ut till potentiella medlemmar.

KFUM Uppsala vill möta unga människors aktuella behov. Ta oss tid att lyssna och uppmärksamma, att engagera och entusiasmera. Vi vill sätta barn och unga i centrum, att låta dem ta plats och få utlopp för sina intressen och viljor. Genom vår verksamhet vill vi stärka unga i sin förmåga att ta hänsyn och visa respekt, att ta ställning och bry sig om andra, sin omvärld och sig själva.