• Slide Empowering
  • Slide Young
  • Slide People

Årsmöte 2018

Den 22 mars är det dags för årsmöte. Här finner ni kallelsen.


Kallelse Uppsala KFUK-KFUM:s årsmöte

Uppsala KFUK-KFUM håller ordinarie årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl 18.00 på KFUM:s kansli, Svartbäcksgatan 20.

Stadgeenliga ärenden.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på KFUM:s kansli från och med den 15 mars 2018.

Medlem som betalat den fastlagda årsavgiften äger rösträtt vid årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara skriftligen styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2018.

Förslag till valberedningen lämnas till valberedningens ordförande Sigge Lind på telefon 070-925 52 53.

Anmälan till årsmötet, kansli@kfumuppsala.se eller 018-15 63 00, senast den 15 mars 2018.

 

Varmt välkomna!

Uppsala, februari 2018

Styrelsen för Uppsala KFUK-KFUM

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala