• Slide Empowering
  • Slide Young
  • Slide People

Årsmöte 2020

Uppsala KFUK-KFUM håller ordinarie årsmöte torsdagen den 17 mars 2020 kl 18.00 på KFUM:s kansli, Svartbäcksgatan 20.

Stadgeenliga ärenden.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på KFUM:s kansli senast från och med den 10 mars.

Medlem som betalat den fastlagda årsavgiften äger rösträtt vid årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara skriftligen styrelsen tillhanda senast den 25 februari 2020.

Anmälan till årsmötet, kansli@kfumuppsala.se eller 018-15 63 00, senast den 10 mars.

 

Varmt välkomna!

Uppsala, februari 2020

Styrelsen för Uppsala KFUK-KFUM

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala