• Slide Empowering
  • Slide Young
  • Slide People

Årsmöte 2021

Uppsala KFUK-KFUM håller ordinarie årsmöte onsdagen den 31 mars 2021 kl 18.00 via den digitala kanalen Zoom.

Stadgeenliga ärenden.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på KFUM:s kansli senast från och med den 23 mars.

Medlem som betalat den fastlagda årsavgiften äger rösträtt vid årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara skriftligen styrelsen tillhanda senast den 9 mars 2021.

Anmälan till årsmötet, kansli@kfumuppsala.se eller 018-15 63 00, senast den 23 mars. Information om tillvägagångssätt för digitalt årsmöte skickas ut till de anmälda medlemmarna i samband med årsmöteshandlingarna.

 

Varmt välkomna!
Uppsala, mars 2021
Styrelsen för Uppsala KFUK-KFUM

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala