• Slide Empowering
  • Slide Young
  • Slide People

Emma vald till ordförande för KFUM Sverige

På KFUM Sveriges riksombudsmöte, som arrangerades på Tegelbruket i Örebro under helgen som var, valdes Emma Grzechnik Mörk till styrelseordförande för de kommande två åren.

”KFUM handlar om att ta plats, men också att ge plats. Organisationens ledarskap bygger på egenmakt, att unga ska tilldelas ansvar och förtroende för att utvecklas. Kort och gott, KFUM ska vara platsen där unga människor får för stora skor att få växa i”, säger Emma.

Emma som är hemmahörande i Uppsala har genom familjen med sig KFUM-rörelsens värderingar från födseln. Hennes eget engagemang startade på KFUM Uppsalas egen lägergård, Alnäs. Först som barn på sommarläger och senare som ledare. Emma är aktiv i den lokala verksamheten i Uppsala, Y Feminist Action, hon har arbetat på rikskansliet i Stockholm och gjort flera internationella insatser för rörelsen.

Emmas första erfarenhet av engagemang på nationell nivå var när hon som 20 år gammal under ett halvår gjorde praktik på systerorganisationen YWCA i staden Livingstone, Zambia. Där arbetade hon tillsammans med övrig personal på det lokala kontoret med att utveckla och stötta unga ledare i sitt ledarskap samt påverkansarbete för kvinnors rättigheter. Emma har också deltagit i världsförbundet för YMCA:s ledarskapsutbildning Change Agent. Change Agent är ett ledarskapsprogram som riktar sig till alla YMCA:s medlemsorganisationer. Under denna tid har hon och unga ledare från hela världen fått möjlighet att knyta vänskapsband och utvecklas i ledarskap, organisationsutveckling och strategiskt arbete.

”Det bästa med KFUM är ändå att få ta del av lokal verksamhet. Oavsett om det handlar om att köra vattenkrig med barnen på Alnäs eller att knacka dörr och informera om YWCA:s verksamhet i ett varmt Livingstone. KFUM:s verksamhet handlar om att skapa verksamhet där människor får mötas, utmanas och utvecklas samtidigt som de har kul”, säger Emma.

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala