Fritidsklubb

 

– En spännande mötesplats för dig som går i årskurs 4–6

och gillar sport, utflykter, pyssel, dans, film med mera.
KFUM:s fritidsklubb är öppen fritidsverksamhet där barnen
tillsammans med föräldrarna bestämmer vilka dagar, tider
och aktiviteter man vill delta i.

Fritidsklubben arbetar för att alla barn i närområdet ska
ges möjlighet till en trygg, rolig och stimulerande fritid.
Vi erbjuder idrottsaktiviteter, bakning, skapande verksamhet och möjlighet till hjälp med läxläsning.

Vi har även speciella aktivitetsprogram under loven.

Verksamheten bedrivs under skolterminerna och i direkt
anslutning till skoldagens slut.

Adress: Bandstolsvägen 1
Öppettider: måndag–fredag, klockan 13.00–17.30.
Anmälan: Anmälan till fritidsklubben sker via kommunens hemsida. Behöver du hjälp med anmälan är du välkommen att kontakta oss.
Avgift: 200 kr/månad

 


Har du som förälder några frågor?

Kontakta
KFUM Uppsala – 018-15 63 00
kansli@kfumuppsala.se

KFUM Gottsunda fritidsgård – 018-30 22 52
fritidsklubben@kfumuppsala.se

Fritidsklubbens lokaler är handikappanpassade och vi ser gärna att fler
funktionshindrade barn integreras i den ordinarie fritidsverksamheten.
Fritidsklubbens verksamhet bedrivs på uppdrag och i samarbete med Uppsala
kommun och fokuserar på ”bra bemötande, barnens trygghet och delaktighet”

 


 

   

   

   


Verksamheten sker med stöd av Uppsala kommun

 

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala