• Alnäs

  Alnäs

 • Budohuset

  Budohuset

 • Gottsunda

  Gottsunda

 • Survival

  Survival

 • Trampolin/Parkour

  Trampolin/Parkour

 • Leoparden

  Leoparden

 • Vindsurfing

  Vindsurfing

Information angående covid-19-utbrottet

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi (2020-03-11). Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Vi förstår att detta kan skapa oro och vill därför dela med oss av vad vi på KFUM Uppsala gör i denna situation.

KFUM Uppsala följer som grundregel rekommendationer från Uppsala kommun, Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. Efter som att vi inte vet hur situationen kommer utvecklas ser vi att det är viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som ges av offentliga instanser. Vi uppmanar också våra medlemsföreningar att göra det samma och hålla sig uppdaterade angående läget.

Läs mer på följande länkar:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Utrikesdepartementet
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala