• Slide Empowering
  • Slide Young
  • Slide People

Information angående covid-19-utbrottet

Från och med den 20 oktober 2020 gäller lokala allmänna råd i Uppsala län. Läs nedan hur KFUM Uppsala hanterar de nya riktlinjerna.

KFUM Uppsala följer som grundregel rekommendationer från Uppsala kommun, Region Uppsala, Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. I vissa fall håller vi en striktare linje.

Eftersom att vi fortfarande inte vet hur situationen kommer utvecklas ser vi att det är viktigt att fortsätta följa de rekommendationer som ges av offentliga instanser. Vi uppmanar också våra medlemsföreningar att göra det samma och hålla sig uppdaterade angående läget.

Vi strävar efter att hålla våra verksamheter igång men vi vidtar åtgärder för att inte skapa onödiga risker, varken för vår personal eller våra deltagare. Respektive verksamhet kommer att hålla besökare uppdaterade på vad som gäller för tillfället.

Läs mer på följande länkar:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

Utrikesdepartementet
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala