Skip to content
Sök

Personal och förtroendevalda

Personal

 • KFUM Uppsala Kansli

  Rasmus Ornstein, verksamhetschef
  rasmus@kfumuppsala.se
  070-830 12 72

  Alice Heimer, kanslist

  Lovisa Johansson, tjänstledig

 • Alnäs

  Cecilia Olsson, enhetschef
  cecilia@kfumalnas.se

  Petter Arvidson, fastighetsansvarig

  Maya Perez Aronsson, bokningsansvarig

 • Gottsunda

  Heléne Roman, enhetschef
  helene@kfumuppsala.se

  Karim Qatanani, fritidsledare
  Petter Roman, fritidsledare
  Goran Zahir, fritidsledare

 • Leoparden

  Meline Höijer Schou, enhetschef
  meline@kfumuppsala.se

Förtroendevalda

 • Styrelse

  Ann Heimer, ordförande
  Henrietta Ågren, vice ordförande
  Simon Grzechnik, kassör
  Carl-Eric Svensson, ledamot
  Simon Eriksson, ledamot
  Olle Arvidson Fernholm, suppleant

 • Revisorer

  Claes Eliason, revisor
  Sofia Bergvall, revisor
  Jan Brodin, revisorsuppleant

 • Valberedning

  Anders Arvidson