Ledare

KFUM Uppsala Trampolin & Parkours ledare har alla utbildning i ledarskap och innehar träningslicenser utfärdade av Svenska Gymnastikförbundet.

Trampolin
Alexander 072-711 02 01
Anton 073-064 87 15
Carolina 076-161 71 33
Dan 070-328 75 06
Fardos 073-750 03 20
Joel 076-776 46 48
Lovisa 070-888 81 27
Lukas 070-769 20 54
Madeleine 076-195 87 47
Maja 076-834 99 56
Theo 072-557 85 63

 

Parkour
Erik 072-552 72 00

 

Klättring
Theodor 070-270 07 95
Magnus 076-890 03 96
Emma 072-219 19 98

 

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala