• Slide Empowering
 • Slide Young
 • Slide People

Nytt datum för årsmöte

Det rådande globala läget till trots, ett årsmöte måste vi ha.

Styrelsen kallar härmed till ett digitalt årsmöte den 4-10 maj i verktyget VoteIT.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till kansli@kfumuppsala.se

Ett annorlunda år kräver annorlunda metoder. För att ändå genomföra årsmötet så snart som möjligt väljer vi att hålla mötet digitalt och använda IT-lösningen, VoteIT. Läs mer om VoteIT på deras hemsida.

Mötet kommer att pågå under en vecka och som deltagare kommer en att behöva logga in några gånger under veckan för att diskutera förslag och lägga sina röster. Ett detaljerat schema över när omröstningar öppnar och stänger kommer när vi närmar oss mötet. Håll utkik här.

Årsmötet är att betrakta som ett extra årsmöte då vi inte hållit ett stadgeenligt möte. Dagordningen är således den samma som till det uppskjutna mötet. Möteshandlingar kommer att publiceras i vår mötesyta på VoteIT samt på vår hemsida. För att delta i mötet behöver du som medlem anmäl dig genom att skicka ett mail till kansli@kfumuppsala.se. Till den e-postadress du anger kommer du få en inbjudan till mötet och instruktioner om hur du loggar in.

Hålltider för årsmötet

Måndag 4 maj

10.00 – Mötet öppnas

10.00 – Omröstning öppnar för:

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Fastställande av röstlängden
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 • Mötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordningen

Tisdag 5 maj

10.00 – Omröstning stänger för:

 • Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 • Fastställande av röstlängden
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 • Mötets stadgeenliga utlysande
 • Godkännande av dagordningen

Torsdag 7 maj

10.00 – Förslagsstopp för:

 • Budget
 • Verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 • Motion 1: Unga i styrelsen

och nomineringsstopp för:

 • Ordförande för en tid av ett år
 • Två ledamöter för en tid av två år
 • Minst en suppleant för en tid av ett år
 • Revisor för en tid av två år
 • Revisorsuppleant för en tid av ett år
 • Valberedning

12.00 – Omröstningar öppnar för

 • Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Budget
 • Verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 • Motion 1: Unga i styrelsen
 • Ordförande för en tid av ett år
 • Två ledamöter för en tid av två år
 • Minst en suppleant för en tid av ett år
 • Revisor för en tid av två år
 • Revisorsuppleant för en tid av ett år
 • Valberedning

Lördag 9 maj

23.59 – Omröstning stänger för:

 • Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Budget
 • Verksamhetsplan
 • Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år
 • Motion 1: Unga i styrelsen
 • Ordförande för en tid av ett år
 • Två ledamöter för en tid av två år
 • Minst en suppleant för en tid av ett år
 • Revisor för en tid av två år
 • Revisorsuppleant för en tid av ett år
 • Valberedning

Söndag 10 maj

Extradag vid ev. förskjutning av enskilda beslut

Mötet avslutas

Exempel på ett mötesdeltagande

Förnamn Efternamnsson är mötesdeltagare med rösträtt på KFUM Uppsalas årsmöte.

På morgonen måndag 4 maj får hen ett mail med länken till årsmötesytan. Från klockan 10.00 är mötet öppnat och Förnamn kan börja läsa, debattera och lägga förslag på alla årsmötespunkter. Dessutom kan hen redan nu rösta på ett antal beslutspunkter. Det har hen ända tills förmiddagen tisdag 5 maj på sig att göra. Nästa gång hen behöver logga in är mellan torsdag lunch och lördag för att rösta.

Alltså räcker det i princip med att logga in två gånger under veckan för att delta i hela mötet. Dock kan det vara klokt att logga in oftare än så för att följa debatter och lagda förslag.

 

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala