Om oss

 

KFUM är världens största och äldsta ungdomsrörelse med 70 miljoner medlemmar i 130 länder. KFUM Sverige har nästan 65 000 medlemmar i ca 650 lokala föreningar. Den första KFUM-föreningen grundades 1844 i London och redan 1876 bildades den Uppsala KFUK-KFUM. Vi har lång erfarenhet av att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Idag har vi ungefär 3500 medlemmar och en blomstrande verksamhet med totalt 16 specialavdelningar.

Verksamhetsidé och värdegrund

KFUM Uppsala har en enkel idé: att erbjuda mötesplatser för unga människor där alla är välkomna. Vi erbjuder ett brett urval av fritidsaktiviteter riktade främst mot unga för att bidra till harmoni och rörelseglädje. Verksamheterna ska vara fria från konkurrens, öppna för alla och ha hela människan i fokus.

Välkommen till framtiden. Just nu!

Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Vi ska möta medlemmarna ”där de är” och bidra till att de får utvecklas till sin fulla potential i trygga miljöer.

Vi vill också stimulera till personligt ansvarstagande i samhället. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.

Våra ledord:

Tillgänglighet, kvalitet, utveckling, upptäckarlust, acceptans, respekt, glädje

Verksamheten ska

1.… erbjuda attraktiva mötesplatser där unga människor kan ha roligt och utvecklas till goda medmänniskor.

2.… präglas av engagemang, acceptans och ömsesidig respekt.

3… verka för en öppen och trygg atmosfär med delaktiga ungdomar som har inflytande över verksamheten.

4… kontinuerligt arbeta med breddverksamheter där alla barn är välkomna och blir bekräftade för den de är och inte vad de presterar.

5… arbeta aktivt mot rasism och motverka utanförskap i ett mångkulturellt samhälle.

6… stödja och tillvarata medlemmarnas egna resurser och arbeta förebyggande mot all form av missbruk – för en hälsosam livsstil och ett sunt liv.

7… ta ansvar för kommande generationers livsvillkor och öka miljömedvetenheten bland våra medlemmar.

Organisation

 

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala