Skip to content
Sök

OM KFUM Uppsala

KFUM Uppsala har en enkel idé: att erbjuda mötesplatser för unga människor där alla är välkomna. Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Det betyder att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.

Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – kropp, själ och ande. Vi ska möta medlemmarna ”där de är” och bidra till att de får utvecklas till sin fulla potential i trygga miljöer. Vi vill också stimulera till personligt ansvarstagande i samhället. Vi vill genom våra aktiviteter bidra till att ge unga människor ökad kunskap så de kan växa och utvecklas till ansvarstagande och självständiga individer. KFUM erbjuder unga människor möjligheter till utbildning och övning i ledarskap och personlig utveckling.

KFUM-rörelsen i Sverige samlar 45 000 medlemmar genom 150 föreningar runt om i landet. Vi är en partipolitisk och religiöst oberoende ungdoms- och kvinnorättsorganisation som skapar möjligheter för barn och unga att utvecklas till sin fulla potential. KFUM har också ett stort internationellt engagemang. Vi är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA som finns 130 länder och engagerar över 70 miljoner människor.

Om oss

Vår verksamhet ska

  • erbjuda attraktiva mötesplatser där unga människor kan ha roligt och utvecklas till goda medmänniskor.
  • präglas av engagemang, acceptans och ömsesidig respekt.
  • verka för en öppen och trygg atmosfär med delaktiga ungdomar som har inflytande över verksamheten.
  • kontinuerligt arbeta med breddverksamheter där alla barn är välkomna och blir bekräftade för den de är och inte vad de presterar.
  • arbeta aktivt mot rasism och motverka utanförskap i ett mångkulturellt samhälle.
  • stödja och tillvarata medlemmarnas egna resurser och arbeta förebyggande mot all form av missbruk – för en hälsosam livsstil och ett sunt liv.
  • ta ansvar för kommande generationers livsvillkor och öka miljömedvetenheten bland våra medlemmar.