Personal och förtroendevalda

KFUM Uppsala

Rasmus Ornstein, Verksamhetschef
rasmus@kfumuppsala.se
070-830 12 72

Lovisa Johansson, kanslist

Alnäs

Cecilia Olsson, Enhetschef
cecilia@kfumalnas.se

Petter Arvidson, Fastighetsansvarig
Pernilla Lundberg, Uthyrning

Leoparden

Meline Höijer Schou, Enhetschef
meline@kfumuppsala.se

Gottsunda

Heléne Roman, Enhetschef
helene@kfumuppsala.se

Karim Qatanani, Fritidsledare
Petter Roman, Fritidsledare
Goran Zahir, Fritidsledare
Rostom Elou, Fritidsledare

Styrelse

Thomas Tjäder, ordförande
Ann Heimer
Annika Svensson
Gustaf Ulfendahl
Henrietta Sahl
Emma Stålberg, suppleant
Simon Grzechnik, suppleant

Revisorer

Claes Eliason, revisor
Sofia Bergvall, revisor
Jan Brodin, revisorsuppleant

Valberedning

Patrick Livbom
Sune Engvall
Carolina Johansson

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala