Personal och förtroendevalda

KFUM Uppsala

Rasmus Ornstein, Verksamhetschef
rasmus@kfumuppsala.se
070-830 12 72

Alnäs

Cecilia Olsson, Enhetschef
cecilia@kfumalnas.se

Petter Arvidson, Fastighetsansvarig
Pernilla Lundberg, Uthyrning

Leoparden

Meline Höijer Schou, Enhetschef
meline@kfumuppsala.se

Martina Wiksten, Fritidsledare

Gottsunda

Heléne Roman, Enhetschef
helene@kfumuppsala.se

Karim Qatanani, Fritidsledare
Petter Roman, Fritidsledare
Goran Zahir, Fritidsledare
Rostom Elou, Fritidsledare

Styrelse

Thomas Tjäder, ordförande
Ann Heimer
Simon Grzechnik
Annika Svensson
Sune Engvall
Theodor Fors, suppleant

Revisorer

Claes Eliason, revisor
Jan Brodin, revisor
Sofia Bergvall, revisorsuppleant

Valberedning

Annelie Jansson
Carl-Eric Svensson
Carolina Johansson

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala