Personal

KFUM Uppsala

Rasmus Ornstein, Verksamhetschef
rasmus@kfumuppsala.se


Alnäs

Petter Arvidson, Fastighetsansvarig
Pernilla Lundberg, Uthyrning


Leoparden

Meline Höijer Schou, Enhetschef
meline@kfumuppsala.se

Martina Wiksten, Fritidsledare


Gottsunda

Heléne Roman, Enhetschef
helene@kfumuppsala.se

Karim Qatanani, Fritidsledare
Petter Roman, Fritidsledare
Goran Zahir, Fritidsledare
Rostom Elou, Fritidsledare

Kontakt:
Telefon: 018 – 15 63 00
E-post: kansli@kfumuppsala.se
Svartbäcksgatan 20
753 32 Uppsala