Midsommarafton och öppettider under sommaren

18 juni 2022

Historiskt har Alnäs alltid arrangerat ett allmänt midsommarfirande. Efter två år med pandemi och uteblivit firande har vi insett att midsommarafton blir mysigare och tryggare för våra lägerdeltagare om vi får fira själva med dem. Vi kommer därför inte att ha något allmänt firande och hoppas att du som brukar fira hos oss hittar ett fint firande på annat håll.

Kansliets öppettider under sommaren

Under sommaren är svarstiden på mejl längre än normalt. Ni når oss fortfarande hela sommaren på kansli@kfumuppsala.se. Under sommaren har kansliet ingen telefon igång. Vill ni nå oss per telefon ringer ni till receptionen på Alnäs som ni når på 018 – 32 40 15. Från v.33 återgår vi till normal bemanning.

Glad midsommar!