Årsmöte

26 februari 2023

KFUM är en rörelse som är grundat för att människor ska mötas. Därför är vi mycket glada över att få kalla till årsmöte. Under årsmötet redovisas föreningens verksamhet det gångna året, förtroendevalda väljs och beslut om verksamhetens inriktning framåt fattas. 

Årsmöte för Uppsala KFUK-KFUM hålls söndagen den 26 mars på Alnäs friluftsgård. Från kl 10.00 finns kaffe och smörgås framdukat och mötet startar 10.

Anmälan skickas till kansli@kfumuppsala.se senast den 19 mars. Ange ev specialkost.

Motioner skickas till rasmus@kfumuppasla.se och ska vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars.

Handlingarna till mötet hittar du här.

Verksamhetsberättelse 2022

Varmt välkomna!