Skip to content
Sök

Budo

Budoarter

Naginata

Naginata är benämningen på ett gammalt japanskt vapen bestående av en vass böjd klinga fäst på en lång stav. Naginata dyker först upp i litteraturen år 934 i en kinesisk-japansk ordbok. Man spekulerar om vapnet utvecklats ur teboku eller om man bara experimenterat med ett svärd fäst på ett avbrutet spjut för att bekämpa kavalleri. Vapnet var mycket populärt under tusentalet. Vid den här tiden blev vapnet kraftigare, bättre balanserat samt smitt som ett japanskt samuraisvärd katana.

Den form av naginata som tränas idag är huvudsakligen Atarashii Naginata sk ”ny naginata”. Den är baserad på den form av naginata som utvecklades under 40-talet och som förbjöds i och med krigsslutet

Kendo

Kendo är en kampsport med mycket gamla anor. Ursprunget är samurajens stridskonst med det japanska svärdet. Idag är kendo en modern sport som lämpar sig väl för den som vill få bättre kondition. Kampmomentet ger spänning och är den viktiga drivkraft som sporrar oss till att ständigt vilja förbättra våra tekniker och öka vår kunskap om kendo.

Aikido

Aikido utvecklades under 1900-talet. I aikido tränas försvarstekniker och syftet med träningen kan vara både självförsvar och att uppnå harmoni och smidighet, att öva koncentration och styrka – fysisk såväl som mental. Aikidon skiljer sig från andra idrotter genom att den inte innehåller något tävlingsmoment.

KFUK-KFUM Uppsala Aikidoklubb är i dag en av landets äldsta och största aikidoklubbar, med över 200 medlemmar, flera högt graderade instruktörer och en omfattande barn- och ungdomsverksamhet.

Iaido

Iaido är en traditionell japansk kampkonst där man lär sig att dra och hantera det japanska svärdet (katana). Karaktäristiskt för Iaido är att utövaren drar svärdet ur baljan och hugger i en och samma rörelse. Den Iaido vi tränar idag har sina rötter i samurajernas stridskonster, men har under århundraden utvecklats till en helt fredlig aktivitet där fokus ligger på personlig utveckling (både fysiskt och mentalt). Ordet Iaido skrivs på japanska med tre kanji-tecken (i) (ai) (do), och brukar översättas ungefär ”vägen till att finnas och mötas”. I träningen strävar man efter att vara närvarande i nuet och att blixtsnabbt kunna anpassa sinne och kropp till varje situation genom att vara lugn och fokuserad.

Karate

Kyokushin karate har sina rötter i en filosofi av självförbättring, disciplin och hård fysisk träning. Sparring görs ofta under förhållanden som är hårdare än de flesta andra karatestilar och tävlingar för seniorer med fullkontaktsregler innebär att man har möjlighet att testa sina förmågor under mer verkliga förhållanden.